Participare activă a tinerilor în formularea şi implementarea politicilor publice

Funky Citizens a lansat un amplu proiect de educație civică destinat tinerilor cu vârste între 18 ș 24 de ani. Împreună cu ei vrem să dăm un sens tangibil noțiunii de „implicare civică”, explicându-le tinerilor, într-o manieră jucăușă, cum funcționează sistemul politic românesc și cum pot gândi soluții la rezolvarea problemelor lor în termeni de politici publice.

Proiectul a debutat cu un studiu sociologic prin care am identificat problemele cele mai arzătoare pentru tineri. Continuă prin dezbateri online și offline. Pe cumarfi.ro te poți documenta despre opțiunile de politică publică, pe care apoi le poți vot. Mai multe, ne vedem și offline, la evenimente de luat decizii de tipul „citizens jury”. Acolo discutăm și votăm cele mai bune variante de politici publice. Noi, organizatorii, ne asumăm să îți amplificăm vocea printr-un proces de advocacy susținut, folosind concluziile „juraților” în fața decidenților politici.

Între 24 octombrie – 3 noiembrie 2016, Asociația Funky Citizens a realizat un sondaj printre „tinerii Funky”, din care reținem că educația este una dintre cele mai importante teme de nivel național care îi preocupă, alături de corupție și mentalități

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui nou tip de instrument de educaţie şi participare pentru tineri la procesul de politică publică, pilotând soluţii complementare de implicare în procesul de luare a deciziilor (printr-o platformă online, dar şi în offline). Astfel, în termeni de impact, soluţia îşi propune să dezvolte o infrastructură inovativă de participare informată a tinerilor în spaţiul public, de o manieră adaptată nevoilor şi intereselor lor.

OBIECTIV #1
Dezvoltarea unei aplicaţii online (@funkypolicies) care va utiliza principiile unui „joc serios”, dezvoltând scenarii pe baza cărora tinerii utilizatori sunt participanţi la tot ciclul de politici publice, implicându-se de o manieră informată în luarea deciziilor.

REZULTATE:

  1. Cercetare sociologică pentru determinarea problemelor cu care se confruntă tinerii aflaţi în grupul ţintă al proiectului, realizată prin intermediul unui sondaj online, cât şi printr-un focus grup offline
  2. Opţiuni de politică publică non-partizane pentru domeniile prioritare pentru tineri, dezvoltate cu ajutorul unor specialişti din respectivele domenii prin intermediul a trei paneluri de experţi, pentru a permite utilizatorilor platformei exprimarea unor opţiuni educate (argumente pro şi contra fiecărei politici, precum şi implicaţii ale acestora)
  3. Platformă care va consta într-o pagină web, însoţită de o aplicaţie adaptată reţelei de socializare Facebook. Prin intermediul acesteia, tinerii vor experimenta de o manieră interactivă, educată şi adaptată nevoilor lor participarea la ciclul de politici publice.

OBIECTIV #2
Desfăşurarea unei campanii de awareness pentru promovarea participării tinerilor la politicile publice de interes pentru ei, atât în mediul virtual, cât şi în offline, prin evenimente de tipul juriilor cetăţeneşti (citizens juries).

REZULTATE

4. Campanie de awareness desfăşurată în mediul online pentru promovarea conceptului de opţiuni de politică publică bazată pe opinii informate la nivelul tinerilor (mesajul va ajunge la număr de minim 300,000 de tineri)
5. Trei evenimente offline vor utiliza tehnica juriilor cetăţeneşti pentru cele trei domenii de politică publică ce au adunat cei mai mulţi utilizatori. Citizens jury va implica participarea unui număr de 12-24 tineri ca „juraţi” într-un proces de decizie informat în care vor fi ghidaţi de către experţi independenţi asupra implicaţiilor fiecărei opţiuni de politică publică.

OBIECTIV #3
Creşterea capacităţii organizaţionale a asociaţiei Funky Citizens de a asigura sustenabilitatea reţelei „@funkypolicies” prin crearea unei strategii de elaborare a conţinutului platformei bazat pe contribuţii ale utilizatorilor.

REZULTATE
7. Platforma va permite utilizatorilor propunerea de noi teme de interes pentru aceştia, echipa Funky Citizens fiind responsabilă atât cu asigurarea relevanţei acesteia pentru grupul ţintă (prin sondaje online), cât şi a prezentării implicaţiilor de politică publică de o manieră obiectivă.
8. Metodologie şi proceduri de elaborare şi înnoire a conţinutului platformei astfel încât acesta să garanteze informarea corectă şi echidistantă a utilizatorilor cu privire la diferitele politici publice, dar şi sustenabilitatea proiectului.

 

Calendar de activități Funky policies

 

Activitate 2016 2017
ian-mar apr-iun iul- sep oct-dec ian-mar apr-iun iul- sep oct-dec
1. Elaborarea metodologiei de cercetare  x  x
2. Desfăşurarea sondajului online şi organizarea unui focus grup cu tineri din grupul ţintă  x
3. Selectarea a 10 domenii (cele mai importante pentru tineri) pentru a se dezvolta soluţii de politică publică pentru acestea  x  x  x  x
4. Organizarea a trei paneluri de experţi concomitente pentru a dezbate policy card-urile realizate de echipa de proiect  x
5. Definitivarea specificaţiilor platformei şi a structurii de conţinut a acesteia  x
6. Contractarea serviciilor IT pentru realizarea componentelor platformei  x
7. Elaborarea unei strategii și a unui plan de comunicare și implementarea lor prin intermediul reţelelor de socializare şi al website-ului proiectului  x  x  x  x  x  x  x  x
8. Organizarea juriilor cetăţeneşti şi selectarea participanţilor  x  x  x  x  x
9. Desfășurarea a 3 evenimente de tip juriu cetățenesc  x  x  x  x
10. Elaborarea în mod periodic de rapoarte, documente de poziţii sau propuneri de politici publice, care vor fi transmise stakeholderilor relevanţi  x  x  x  x
11. Colectarea de teme de politici publice noi din partea utilizatorilor, sintetizate lunar şi supuse scrutinului utilizatorilor  x  x  x  x  x
12. Elaborarea unei metodologii prin care temele propuse şi votate de comunitate să fie elaborate conform standardului prin care au fost expuse temele de politică publică iniţiale  x
13. Implementarea unui mecanism de advocacy permanent, bazat pe rezultatele proiectului, prin care vor fi transmise trimestrial materiale menite a duce mai departe preferinţele de politică publică ale tinerilor  x  x  x  x  x  x

 

Bugetul total al proiectului este de 74170 CHF, din care co-finanțarea din partea Elveției este de 66670 CHF, iar co-finanțarea din partea Funky Citizens este de 7500 CHF.